Fløksand
Utvidelse av hytte
pågående

Tegningene er utviklet av Helge Samuelsen. 

Tilbygget skal oppføres i Opplagt massivtre-elementer. Les mer om Opplagt her

Fler utvendige bilder kommer...