SIRIHUSET                                                                           UTVIDELSE AV HYTTE

Adresse:                                                                                Fløksand, Meland kommune

BRA:                                                                                        Utvidelse på 110m2

Status:                                                                              Ferdigstilt 2018

Prosjektansvarlig:                                                          Helge F. Samuelsen

 

Utvidelse av en gammel laftestue på Fløksand. Tilbygget er oppført i et moderne laftesystem basert på lett håndterlige massivtre-elementer. Systemet legger til rette for store lysåpninger i vegger og skaper et åpent og lyst interiør.                                                                                    Tilbyggets volum er tilpasset den eldre laftestuen og oppleves som en videreføring av denne. 

 

Tilbygget er oppført i Opplagt massivtre-elementer. Les mer om Opplagt her