Forland
tilbygg på bolighus og nye enheter på gårdstunet

pågående

Dette midtgangshuset i Sund kommune er bygget på 1830-tallet. Rominndelingen og konstruksjonen er beholdt uendret, og bygget er derfor i senere tid blitt fraflyttet og registrert som fritidsbolig. 

I dag har tunet fått ny eier som selv skal flytte inn. I prosessen med å tilpasse boligen og tomten til ny bruk igjen, er vi kontaktet for å tegne et tilbygg på boligen - samt noen interne endringer. I tillegg til romsligere boligareal oppføres en garasje og en vedbod, som sammen med det eksisterende eldhuset former et tun på plassen.