Helge Furnes Samuelsen - arkitekt og ingeniør

Helge er utdannet ingeniør innen husbyggingsteknikk ved NKI i 1980 og sivilarkitekt fra Norges tekniske høgskole i 1986. Han har erfaring innen prosjektering fra konseptnivå til gjennomføring, fra bolig og annen mindre bebyggelse til større leilighets- og næringskomplekser, skoler mm. Helge har spesialkompetanse innen rehabilitering og bygningsvern og sitter som leder for fagrådet i Lærdal kommune.

 

 

 

 

Inga Lindstrøm arkitekt

Inga er utdannet sivilarkitekt ved Arkitekthøgskolen i Oslo i 1996 med tilleggsutdannelse innen byggeskikk og bygningsvern fra Universitetet i Bergen i 2003. Hun har også undervist ved Bergen Arkitektskole fra 2009 til 2013. Inga har erfaring med prosjektering fra konseptnivå til gjennomføring, og har særlig erfaring innen utredningsarbeid, planarbeid, oppmåling og restaurering

 

 

 

 

 

Jacob Schroll - arkitekt og håndverker

Jacob er utdannet båtbygger, restaureringstømrer og arkitekt med master fra BAS i 2012. Han har erfaring med tradisjonshåndverk og restaurering og har også undervisningspraksis ved Arkitektskolen i Bergen. Siden 2012 har han stått bak flere nybygg og restaureringsprosjekter både som arkitekt og prosjektleder.

 

 

 

 

 

Jonas Loddengaard Henriksen - interiørarkitekt

Jonas er utdannet interiørarkitekt med master ved Kunst- og designhøgskolen i Bergen i 2015, han har erfaring med tradisjonshåndverk og har blant annet arbeidet som gjesteunderviser ved Handverksskolen Hjerleid.

 

 

 

 

Karen Austegard – arkitekt

Karen er utdannet interiørarkitekt ved Edinburgh Napier University i Edinburgh i 2007 og har siden opparbeidet seg erfaring fra både større og mindre arkitekturprosjekter med ansvar for prosjektering fra konseptnivå til gjennomføring. Ansvarsområdene spenner fra ombygging av eksisterende bygningsmasse og mindre bolig- og næringsbygg til større leilighets- og næringskompleks.

 

.