STATSRAADEN BAR & RECEPTION

Adresse:                                                                                Bradbenken 2,   5002 Bergen

BRA:                                                                                      144m2

Status:                                                                                   Ferdigstilt 2017

Prosjektansvarlig:                                                          UTMARK arkitektur

 

Statsraad Lehmkuhl har en sterk identitet i Bergen. Det har vært veldig viktig i prosjekteringen å ta inn over seg både tilknytningen til skipet og samtidig dra frem det spesielle havnemiljøet denne kafeen befinner seg i. Den røde tråden og tenkningen bak prosjektet har vært å dyrke både konstruksjon, materialitet og stemninger fra dette unike miljøet.

Prosjektet utmerker seg ved det spesielt tette samarbeidet som oppstod mellom vi som prosjekterende, skipstømrerne om bord på skipet samt dyktige håndverkere. For å få til det beste resultatet både i uttrykk, materialitet og håndverk har det vært en veldig åpen prosess der de store linjene ble lagt tidlig, mens deler av den endelige detaljeringen kom frem på stedet.