vi vil
utstillingsbidrag
2015

Katapult arrangerte utstilling og ytringsplattform for arkitekter på galleri dugnad i Bergen. Utstillingen ble kalt VI VIL, og bidragsytere ble oppfordret til å sette fokus på egne ambisjoner og ønsker for faget, byen og femtiden. 

I dette bidraget representerte vi restaureringsfirmaet  Gamle3Hus.

Som arkitekt(er) i Bergen vil vi jobbe mer med formidlingen av prosjekter som befinner seg i spenningsfeltet mellom dokumentering, bevaring og prosjektering i Bergen. Som arkitekter i et restaureringsfirma blir vi kjent med en rekke sammensatte bygninger med ekstremt rik historie og faglig spennende materie. Dessverre blir disse ofte kun oppsummert i en sluttrapport til tross for at historien og håndverket vil være av interesse for et mye større publikum. "