Villa W
pågående 

Dette prosjektet på Meland omfatter en ny enebolig for et eldre par. Huset skal oppføres i nærhet til familiens gårdstun, og stå i stil med den eksisterende bygningsmassen. 

Eneboligen skal i hovedsak oppføres i Opplagt massivtre-elementer. Les mer om Opplagt her