Om oss

UTMARK er et arkitektkontor bestående av medarbeidere med lang erfaring innen arkitektur og håndverk. Vi har erfaring fra bolig, næring, større offentlige bygg, samt restaurering- og rehabiliteringsprosjekter.

UTMARK har opparbeidet en spesialkompetanse på tre, og vi samarbeider direkte med håndverkere og produsenter.

JACOB CV

Jacob Schroll

Arkitekt

Jacob Schroll har en mastergrad i arkitektur. Før denne er han utdannet båtbygger og har jobbet som tømrer. Etter endt utdanning på Bergen Arkitektskole har han vært med på oppstarten av Gamle3Hus og Utmark-arkitektur. Som leder for arkitekt-gruppen har han gjennom store og små prosjekter opparbeidet en bred kompetanse innen prosjektering og prosjektledelse.
Parallelt med å jobbe som utøvende arkitekt har han jevnlig hatt oppdrag som underviser på arkitektskoler da særlig innen materialkunnskap, konstruksjon og byggeskikk og alltid med et særlig fokus på tre.

KAREN CV

Karen Austegard

Arkitekt

Karen Austegard har utdannelse fra Edinburgh innen interiørarkitektur - ombygging av eksisterende bygningsmasse (2003-2007). Hun har siden arbeidet som arkitekt innen større ombyggingsprosjekter samt prosjektering av ny bebyggelse. Med bred erfaring som ansvarlig arkitekt samt gruppeleder for en større prosjekteringsgruppe er hun godt kjent med prosessen fra forprosjekt til ferdig bygg. Gjennom sine arbeider i Utmark har hun tilegnet seg dypere kunnskap om trebygg og byggesaker som krever spesielt hensyn til eksisterende bebyggelse og dialog med bygnings- og vernemyndigheter.

HELGE CV

Helge F. Samuelsen

Arkitekt

Helge Samuelsen er sivilarkitekt og ingeniør med utdanning fra NTNU og NKI – skolen, 1978 - 1986. Etterutdanning i 2015/ 16 «Moderne og tradisjonelle trekonstruksjoner». Han har bred erfaring innen arkitekturprosjektering fra komplekse bygg til landskap og byrom, med særkurs i bygningsvern og ombyggingsteknikk. Helge har en særskilt interesse for eldre byggeskikk, og benytter ofte dette til inspirasjonskilde og omsetter dette til et moderne formspråk. Gjennom istandsetting av eldre bygninger har han også opparbeidet seg en betydelig kompetanse på bygg tekniske egenskaper, konstruksjon og materialbruk.