Om oss

UTMARK består av arkitekter, interiørarkitekter, ingeniør og håndverkere. Vi har erfaring fra bolig, næring, større offentlige bygg, samt restaurering- og rehabiliteringsprosjekter.

Vi har opparbeidet oss en spesialkompetanse på tre, og samarbeider direkte med håndverkere og produsenter.

JACOB CV

Jacob Schroll

Arkitekt

Jacob Schroll har en mastergrad i arkitektur. Før denne er han utdannet båtbygger og har jobbet som tømrer. Etter endt utdanning på Bergen Arkitektskole har han vert med på oppstarten av Gamle3Hus og Utmark-arkitektur. Som leder for arkitekt-gruppen har han gjennom store og små prosjekter opparbeidet en bred kompetanse innen prosjektering og prosjektledelse.
Parallelt med å jobbe som utøvende arkitekt har han jevnlig hatt oppdrag som underviser på arkitektskoler da særlig innen materialkunnskap, konstruksjon og byggeskikk og alltid med et særlig fokus på tre.

KAREN CV

Karen Austegard

Arkitekt

Karen Austegard er utdannet interiørarkitekt fra Edinburgh Napier University 2007. Hun har hovedsaklig erfaring fra arkitekturprosjektering, deriblant ombygging av eksisterende bygningsmasse og prosjektering av nye bygg som omsorgsbygg, leilighets- og næringsbygg og kontorlokaler.

Med erfaring som ansvarlig detaljprosjekterende samt teamleder for en større prosjekteringsgruppe er hun godt kjent med prosessen fra forprosjekt til ferdig bygg. Gjennom sine arbeider i Utmark har hun opparbeidet seg kunnskap om trebygg og byggesaker som krever spesielt hensyn til eksisterende bebyggelse samt direkte dialog med bygnings- og vernemyndigheter.

HELGE CV

Helge F. Samuelsen

Arkitekt

Helge Samuelsen er sivilarkitekt og ingeniør med utdanning fra NTNU og NKI – skolen, 1978 - 1986. Etterutdanning i 2015/ 16 «Moderne og tradisjonelle trekonstruksjoner». Han har bred erfaring innen arkitekturprosjektering fra komplekse bygg til landskap og byrom, med særkurs i bygningsvern og ombyggingsteknikk. Helge har en særskilt interesse for eldre byggeskikk, og benytter ofte dette til inspirasjonskilde og omsetter dette til et moderne formspråk. Gjennom istandsetting av eldre bygninger har han også opparbeidet seg en betydelig kompetanse på bygg tekniske egenskaper, konstruksjon og materialbruk.

JONAS CV

Jonas Bakke Loddengaard

Interiørarkitekt

Jonas har en master i interiørarkitektur fra Kunst- og Designhøgskolen i Bergen 2015. Han har i tillegg opparbeidet seg god kompetanse fra på tre ved Hjerleid Skole og Handverkssenter, hvor han senere har jobbet som gjesteunderviser.